Din vei til fagutdanning og kompetanse
nor
HjemKontaktSidekart
MENY:
   Meny

Latest news:

God Jul!
19th of December 2018 11:25 AM
...
» Read more..

Høsteksamen 2018
(2018/Aug/14)
Vet du hva du har krav på?
(2018/May/03)
FAGBREVUTDELING 16.MARS
(2018/Mar/08)

» More news..
Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland
Postboks 467
8801 Sandnessjøen

Org.nr: 971 392 215

Telefon: 75 07 57 95
Faks: 75 07 57 91

post@toyh.no

 

Fagbrev og svennebrev

Fagbrev eller svennebrev oppnås når eleven har fullført yrkesfaglig utdanningsprogram, og vært lærling i bedrift. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av fag. Etter endt opplæring i bedrift tar man en svenneprøve eller fagprøve. Når denne er bestått gis fag- eller svennebrev. Den som tar utdanning i et håndverksfag får om regel svennebrev. I fag der industribedrifter har tatt over for håndverket, får man nå fagbrev, og tittelen fagarbeider. I en del industribedrifter brukes betegnelsen fagoperatør. Man kan også få godkjent tidligere praksis eller bygge på grunnkompetanse og få fag- eller svennebrev.

Lærling

En lærling er en elev som går i lære i et praktisk fag. I bedriften får lærlingen både opplæring og praksis i faget. I starten av læretiden er det mest opplæring, men etter hvert deltar lærlingen i de vanlige oppgavene på arbeidsplassen. Ofte gis det derfor mindre lønn i starten av læretiden enn mot slutten. Ellers har lærlingen samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften. Som lærling avsluttes utdanningen med en prøve, der lærlingen får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve.

Lærekandidat

En lærekandidat har mål om å ta et kompetansebevis, som er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev. Lærekandidat kan være et alternativ for den som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. Som lærekandidat inngår man en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav om at kandidaten må ha bestått fag på videregående skole. Det er mulig å få opplæringskontrakt rett etter ungdomsskolen, og det er heller ingen øvre aldersgrense. Læretiden varierer fra 1-4 år, og planen for opplæringen lages etter hva kandidaten kan og hva vedkommende ønsker å lære.

Praksiskandidat

Dersom en person har mye arbeidserfaring, men mangler dokumentasjon, kan vedkommende likevel ta fag- eller svennebrev. En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag-/ svennebrev. Man kan gå opp til fag- eller svenneprøve hvis man har:

- dokumentert minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring, vanligvis fem år.

- bestått teorieksamen for praksiskandidater.

Man må få godkjent praksis før man kan melde seg opp til eksamen. Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan.

Som praksiskandidat er man fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Man må imidlertid ta en eksamen for praksiskandidater før man kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Eksamenen arrangeres to ganger i året. 

 

 


Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved