Din vei til fagutdanning og kompetanse
nor
HjemKontaktSidekart
MENY:
   Meny

Latest news:

God Jul!
19th of December 2018 11:25 AM
...
» Read more..

Høsteksamen 2018
(2018/Aug/14)
Vet du hva du har krav på?
(2018/May/03)
FAGBREVUTDELING 16.MARS
(2018/Mar/08)

» More news..
Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland
Postboks 467
8801 Sandnessjøen

Org.nr: 971 392 215

Telefon: 75 07 57 95
Faks: 75 07 57 91

post@toyh.no

 

 

 

 

 

Oversikt over godkjente lærebedrifter ved TOH, pr. 01.01.2018

 

Navn Postnummer Sted Fylke   Lærefag                                
Aker Solution Sandnessjøen fabrication 8805 Sandnessjøen Nordland   TPIME3----:Industrimekanikerfaget|TPIRØ3----:INDUSTRIRØRLEGGERFAGET|TPPLA3----:Platearbeiderfaget|TPSVE3----:Sveisefaget            
AL Entreprenør 8890 Leirfjord Nordland   BAAMF3----:Anleggsmaskinførerfaget                          
Alstahaug Havnevesen 8801 Sandnessjøen Nordland                                    
Alstahaug kommune 8805 Sandnessjøen Nordland   DHAKT3----:Aktivitørfaget|HSBUA3----:Barne- og ungdomsarbeidsfaget|HSHEA3----:Helsearbeiderfaget|RMIKO3----:Institusjonskokkfaget|8196:KONTORFAGET|BARLF3----:Rørleggerfaget|BATMF3----:Tømrerfaget
Alstahaug Næringsforening 8803 Sandnessjøen     SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget                          
Alstahaug Tingrett 8801 Sandnessjøen Nordland   SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget                          
Alsten Maskinstasjon as 8801 Sandnessjøen Nordland                                    
Alsten Møbelsenter 8800 Sandnessjøen Nordland   SSLOG3----:Logistikkfaget                            
Angel Frakt AS 8850 Herøy Nordland   TPMTS3----:Matrosfaget                            
Anleggsproffen as 8804 SANDNESSJØEN     BAFJE3----:Fjell- og bergverksfaget                            
AO SERVICE AS 8800 Sandnessjøen Nordland                                    
Aquarius 8764 Lovund Nordland   TPIME3----:Industrimekanikerfaget                            
Asco Norge AS 8805 Sandnessjøen Nordland   SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget|TPKLO3----:Kran- og løfteoperasjonsfaget|SSLOG3----:Logistikkfaget                
Atlantic Styro AS 8764 Lovund Nordland   TPPRT3----:Produksjonsteknikkfaget                          
Baker Hughes 8805 Sandnessjøen Nordland   SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget|SSLOG3----:Logistikkfaget                      
Bluecon Sandnessjøen 8805 Sandnessjøen Nordland                                    
Bolt Construction 8890 Leirfjord Nordland   BABET3----:Betongfaget|SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget|BATMF3----:Tømrerfaget                  
Boreal Transport Nord AS, Region Helgelandske 8801 Sandnessjøen Nordland   TPBMK3----:Bilfaget, lette kjøretøy                            
Brødrene Dahl AS 8805 Sandnessjøen Nordland   BARLF3----:Rørleggerfaget                            
Brønnøy Blikk 8803 Sandnessjøen                                      
Certex offshore avd Sandnessjøen 8800 Sandnessjøen Nordland   TPIME3:Industrimekanikerfaget                            
Contractor Bygg as 8850 Herøy Nordland   BATMF3----:Tømrerfaget                            
Coop Byggmix S.sjøen 8601 MO I RANA Nordland                                    
Coop Dønna 8820 Dønna Nordland   SSSLG3----:Salgsfaget                              
Coop Extra Lyngåsen 8601   Nordland   SSSLG3----:Salgsfaget                              
Coop Helgeland SA 8601 Mo i rana Nordland                                    
Coop Nesna BA 8701 Nesna Nordland                                    
Den Glade Dame Cafe v/J. Olsen 8890 Leirfjord Nordland   RMKON3----:Konditorfaget                            
Dønna ASVO 8820 Dønna Nordland   TPIME3----:Industrimekanikerfaget|8455:KONDITORFAGET                        
Dønna Brønnbåtservice/ NFT 8820 Dønna Nordland   TPMTS3----:Matrosfaget|TPMOM3----:Motormannfaget                        
Dønna Kommune 8820 Dønna Nordland   HSHEA3----:Helsearbeiderfaget|RMIKO3----:Institusjonskokkfaget                      
Ecomarine Seafarm AS 8800 SANDNESSJØEN Nordland   NAAKV3----:Akvakulturfaget                            
Elektro & Kjøleteknikk AS 8850 Herøy Nordland                                    
Elektro Bodø avd. Sleneset 8762 Sleneset Nordland                                    
Elektro Helgeland as 8762 SLENESET Nordland   ELELE3----:Elektrikerfaget                            
Eltel avd. Sandnessjøen 8800 SANDNESSJØEN Nordland   ELTEL3----:Telekommunikasjonsmontørfaget                          
Europris, Sandnessjøen Lavpris AS 8800 Sandnessjøen Nordland                                    
Felleskjøpet avd. Sandnessjøen 8803 Sandnessjøen     SSSLG3----:Salgsfaget                              
Femur Bygg as 8802 SANDNESSJØEN     DHAKT3----:Aktivitørfaget|BATMF3----:Tømrerfaget                        
Fiskeridirektoratet Region Nordland avd Sandnessjøen 8801 Sandnessjøen Nordland   8196:KONTORFAGET                              
Gabbronor 8723 Husby Nordland   TPIME3----:Industrimekanikerfaget                            
Gartneriet Grythatten as 8804 SANDNESSJØEN     DHAKT3----:Aktivitørfaget                            
Gerhard Jurgensen AS (Joker Tjøtta) 8861 TJØTTA     SSSLG3----:Salgsfaget                              
Graveteknikk as 8803 SANDNESSJØEN     BAAMF3----:Anleggsmaskinførerfaget                          
Grytåga Settefisk AS 8860 Tjøtta Nordland   NAAKV3----:Akvakulturfaget                            
Handelshuset Leirfjord (Bunnpris)         SSSLG3----:Salgsfaget                              
Hansen Bil 8803 Sandnessjøen     TPBMK3----:Bilfaget, lette kjøretøy                            
HB Rør as 8800 Sandnessjøen Nordland   BARLF3----:Rørleggerfaget                            
Helgeland båtservice 8766 Lurøy Nordland                                    
Helgeland Eiendomsservice as 8800 SANDNESSJØEN Nordland   BAAMF3----:Anleggsmaskinførerfaget                          
Helgeland overflateteknikk as 8805 Sandnessjøen Nordland   BAIMF3----:Industrimalerfaget                            
Helgeland Rør 8805 Sandnessjøen Nordland   BARLF3----:Rørleggerfaget                            
Helgeland Transport Service 8801 Sandnessjøen Nordland   TPBMK3----:Bilfaget, lette kjøretøy|SSYRK3----:Yrkessjåførfaget                      
Helgelands Blad 8801 Sandnessjøen Nordland                                    
Helgelandsbase AS 8805 Sandnessjøen Nordland   TPKLO3----:Kran- og løfteoperasjonsfaget|SSLOG3----:Logistikkfaget                      
helgelandssykehuset avd ssj 8805 Sandnessjøen Nordland   SSLOG3----:Logistikkfaget                            
Helse Nord IKT avd Sandnessjøen 8800 SANDNESSJØEN Nordland                                    
Hemnes Mekaniske Verksted AS 8640 Hemnesberget Nordland   TPPLA3----:Platearbeiderfaget|TPSVE3----:Sveisefaget                        
Herøy ASVO A/S 8850 Herøy Nordland   RMKOK3----:Kokkfaget|SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget|SSLOG3:Logistikkfaget|BARHO3----:Renholdsoperatørfaget|SSYRK3----:Yrkessjåførfaget        
Herøy Bil & maskin AS 8850 Herøy Nordland   TPBMK3----:Bilfaget, lette kjøretøy                            
Herøy kommune 8850 Herøy Nordland                                    
Hias, Helgeland Industrier AS 8801 Sandnessjøen Nordland   HSHEA3----:Helsearbeiderfaget                            
Hoff Kraftfor AS 8890 Leirfjord Nordland   SSLOG3:Logistikkfaget                              
Hotelldrift Sandnessjøen AS 8800 Sandnessjøen Nordland   RMKOK3----:Kokkfaget                              
IT-Partner (Serit) 8800 Sandnessjøen Nordland                                    
Jan Brattli AS 8801 Sandnessjøen Nordland                                    
Johnsen & Sumstad bygg as 8890 Leirfjord Nordland   BABET3----:Betongfaget|BATMF3----:Tømrerfaget                        
Joker Karusellberget 8820 Dønna Nordland   SSSLG3----:Salgsfaget                              
KF Alstahaug mottakssted for asylsøkere 8801 Sandnessjøen Nordland   SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget                          
Kobbvåg laks AS 8850 Herøy Nordland                                    
Kvandal  AS 8890 Leirfjord Nordland   TPCNC3----:CNC-maskineringsfaget                            
Kvarøy Fiskeoppdrett AS 8743 Indre kvarøy Nordland                                    
Kvina Auto as 8752 Konsvikosen Nordland                                    
Leirfjord Elinstallasjon as 8890 Leirfjord Nordland   ELELE3----:Elektrikerfaget                            
Leirfjord Kommune 8890 Leirfjord Nordland   TPIRL3:Industrirørleggerfaget                            
LETSEA AS 8801 Sandnessjøen Nordland   NAAKV3----:Akvakulturfaget                            
Lovund Laks AS 8764 Lovund Nordland                                    
Lovund Skyss A/S 8764 Lovund Nordland   TPMTS3----:Matrosfaget                            
Lurøy Kommune 8766 Lurøy Nordland   HSBUA3----:Barne- og ungdomsarbeidsfaget|HSHEA3----:Helsearbeiderfaget                    
Lurøyveiding AS 8766 Lurøy Nordland                                    
Lysam AS 8890 Leirfjord Nordland   SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget                          
Marine Harvest Norway A/S, avd Herøy 8805 Sandnessjøen Nordland   NAAKV3----:Akvakulturfaget|TPIME3----:Industrimekanikerfaget|RMSMP3----:Sjømatproduksjonsfaget                
Mathisen Drift as 8805 Sandnessjøen Nordland   ELELE3----:Elektrikerfaget|ELERF3----:Elektroreparatørfaget|ELKUL3----:Kulde- og varmepumpemontørfaget|SSSLG3----:Salgsfaget            
Matts Bentzen 8766 Lurøy Nordland   BAAMF3----:Anleggsmaskinførerfaget                          
MBO Bygg as 8890 Leirfjord Nordland   BATMF3----:Tømrerfaget                            
Modolv Sjøset Pelagic AS 8770 Træna Nordland   TPIME3----:Industrimekanikerfaget                            
Mosjøen Transport AS 8651 Mosjøen Nordland   SSYRK3----:Yrkessjåførfaget                            
Nesna kommune 8700 NESNA Nordland   BARHO3----:Renholdsoperatørfaget                            
Nille AS 8801 Sandnessjøen Nordland                                    
Nord-Dønna Montesoriskole 8820 Dønna Nordland   8174:BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET|SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget                  
Nordland Leppefisk A/S 8764 Lovund Nordland   NAAKV3----:Akvakulturfaget                            
Nothuset as 8801 Sandnessjøen Nordland                                    
Nova Sea 8764 Lovund Nordland   NAAKV3----:Akvakulturfaget|ELAUT3----:Automatiseringsfaget|ELELE3----:Elektrikerfaget|SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget|BARHO3----:Renholdsoperatørfaget|RMSMP3----:Sjømatproduksjonsfaget
Olaf Pettersen as 8850 Herøy Nordland   BAAMF3----:Anleggsmaskinførerfaget                          
Olsen Maskin og Transport 8820 Dønna Nordland   BAAMF3----:Anleggsmaskinførerfaget                          
Onøy Maskinstasjon / Matts Bensten 8766 Lurøy Nordland   BAAMF3----:Anleggsmaskinførerfaget                          
Polar Tugs as 8827 Dønna Nordland   TPMTS3----:Matrosfaget|TPMOM3----:Motormannfaget                        
Polygon Sandnessjøen as 8802 Sandnessjøen     BATMF3----:Tømrerfaget                            
POWER 8800 Sandnessjøen Nordland   SSSLG3----:Salgsfaget                              
PPT Ytre Helgeland 8801 Sandnessjøen Nordland                                    
Ranfjord Fiskeprodukter AS 8601 Mo i rana Nordland   8242:AKVAKULTURFAGET|NAAKV3----:Akvakulturfaget                        
Rema 1000 Jarl Rølvåg A.S 8802 Sandnessjøen                                      
RKK Ytre Helgeland 8801 Sandnessjøen Nordland                                    
Roald Herseth transport as 8890 Leirfjord Nordland   SSYRK3----:Yrkessjåførfaget                            
Rolf Edvardsen Maskinentreprenør as 8850 Herøy Nordland   BAAMF3----:Anleggsmaskinførerfaget                          
Rødstua Barnehage SA 8700 Nesna Nordland   HSBUA3----:Barne- og ungdomsarbeidsfaget                          
Rørleggerspesialisten 8803 Sandnessjøen     BARLF3----:Rørleggerfaget                            
Sandnessjøen Barnehage as 8800 Sandnessjøen Nordland                                    
Sandnessjøen Biloppsamling 8804 Sandnessjøen     SSYRK3----:Yrkessjåførfaget                            
Sandnessjøen IL Fotball 8800 Sandnessjøen Nordland   SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget                          
Sandnessjøen installasjon 8803 Sandnessjøen                                      
Sandnessjøen Rørservice 8800 Sandnessjøen Nordland   BARLF3----:Rørleggerfaget                            
Sandnessjøen videregående skole 8801 Sandnessjøen Nordland   BABDR3----:Byggdrifterfaget|SSISF3----:IKT-servicefaget                        
Sar AS av. Sandnessjøen 8805 Sandnessjøen Nordland   TPGJE3----:Gjenvinningsfaget - særløp|TPKJP3----:Kjemiprosessfaget                      
Score as 8805 Sandnessjøen Nordland   TPIME3----:Industrimekanikerfaget                            
Segelbergan barnehage 8800 Sandnessjøen Nordland   HSBUA3----:Barne- og ungdomsarbeidsfaget                          
Selsøyvik Havbruk 8196 Selsøyvik Nordland   8242:AKVAKULTURFAGET                            
Seløy Sjøfarm AS 8850 Herøy Nordland   NAAKV3----:Akvakulturfaget                            
Seløy Undervannservice A/S 8850 Herøy Nordland   TPIME3----:Industrimekanikerfaget|TPMTS3----:Matrosfaget|TPMOM3----:Motormannfaget                  
Sinus AS 8805 Sandnessjøen Nordland   ELELE3----:Elektrikerfaget                            
Sinus Data AS 8805 Sandnessjøen Nordland                                    
Slipen Mekaniske AS 8805 Sandnessjøen Nordland   TPIME3----:Industrimekanikerfaget|TPIMO3----:Industrimontørfaget|TPIRL3----:Industrirørleggerfaget|TPKLO3----:Kran- og løfteoperasjonsfaget|SSLOG3----:Logistikkfaget|TPMME3----:Motormekanikerfaget|TPPLA3----:Platearbeiderfaget|TPSVE3----:Sveisefaget
Solli Barnehage 8850 Herøy Nordland   HSBUA3----:Barne- og ungdomsarbeidsfaget                          
Sopranos 8800 Sandnessjøen Nordland                                    
SOS Inspection 8805 Sandnessjøen Nordland   TPNDT3----:NDT-kontrollørfaget                            
SPARHerøy, Robert Grønbech AS 8852 Herøy Nordland                                    
Straumberg AS 7023 Trondheim Trøndelag   TPMTS3----:Matrosfaget|TPMOM3----:Motormannfaget                        
Studentbarnehagen i Nesna 8700 Nesna Nordland   HSBUA3----:Barne- og ungdomsarbeidsfaget                          
Svetek AS 8805 Sandnessjøen Nordland   TPPLA3----:Platearbeiderfaget|TPSVE3----:Sveisefaget                        
Syv Søstre Drift as 8801 Sandnessjøen Nordland   RMKOK3----:Kokkfaget|SSRES3----:Resepsjonsfaget|RMSER3----:Servitørfaget                    
Sørra Byggsenter AS 8805 Sandnessjøen Nordland                                    
Tang1 bygg as 8813 Kopardal Nordland                                    
Tine Meieri Nord B/A avd. Sandnessjøen 8805 Sandnessjøen Nordland                                    
TOH 8801 Sandnessjøen Nordland   SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget                          
Torstein Botn AS 8803 SANDNESSJØEN                                      
Træna Båtservice AS 8805 Sandnessjøen Nordland   TPIME3----:Industrimekanikerfaget                            
Træna kommune 8770 Træna Nordland   HSBUA3----:Barne- og ungdomsarbeidsfaget|HSHEA3----:Helsearbeiderfaget|SSKAD3----:Kontor- og administrasjonsfaget              
Vågeng Maskin ANS 8185 VÅGAHOLMEN Nordland   SSYRK3----:Yrkessjåførfaget                            
Westcon Helgeland AS 8700 Nesna Nordland   TPIME3----:Industrimekanikerfaget|TPPLA3----:Platearbeiderfaget|TPSVE3----:Sveisefaget                  
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                   

Username: 
Password: 
  Forgot your password?
   
       
 
   
  Powered by ProfileDesign CMS Pro(PHP) 6.0.2.5
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved