Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland

Din vei til fagutdanning og kompetanse

Åpningstider i sommer:

TOH ønsker alle en god sommer!                                                                                                     Vi har redusert bemanning fra uke 28.                                                                                           Kontoret er stengt fra 22. juli - 6. august.