Ledige læreplasser

Vi har ledige læreplasser innenfor disse fagområdene:
- Barne - og ungdomsarbeiderfaget
- Service - og administrasjonsfaget
- Ernæringskokk
For mer informasjon ta kontakt med oss på post@oyh.no