Ledige læreplasser

Vi har ledige læreplasser innenfor disse fagområdene:


- Elektrofag
- Helsearbeiderfaget
- Barne - og ungdomsarbeiderfaget
- PlatearbeiderfagetFor mer informasjon ta kontakt med oss på post@oyh.no