Om oss
Velkommen til TOH!

Vårt kontor har drevet med fagopplæring siden 1990.

Sommeren 2005 ble kontoret ett tverrfaglig opplæringskontor som er godkjent i, og jobber med alle lærefag.

Formålet er å utdanne personer til dyktige fagarbeidere i alle lærefag og bransjer, samt kompetansehevende tiltak i medlemsbedriftene. 

Vi kjenner utdanningsløpene, og har kunnskap om fremtidsmulighetene innen fagutdanning. 

TOH er eid av bedrifter, kommuner og institusjoner på ytre Helgeland. 

Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland