3.

Har jeg krav på ferie?

Alle har rett til ferie. Som lærling har du krav på samme rettigheter som alle andre arbeidstakere, og loven gir deg rett på 25 dager ferie per år.

Er du ansatt før 01.09 kan du ta ut full ferie med 5 uker påfølgende kalenderår.

Lærlinger har ikke opparbeidet seg lønn for ferie i 5 uker det første kalenderåret etter at de startet opp i lære og kan ikke pålegges å ta ut ferie i 5 uker.

Hvor stor andel av ferien som er med lønn kan leder på arbeidsplass eller personalkontoret gi svar på.

Dersom opplæringsstedet holder stengt deler av året for avvikling av ferie må arbeidsgiver gi tilbud om arbeid annet sted dersom lærlingen ikke ønsker å ta ut ferie.

Arbeidsgiver har styringsrett over ferien og bestemmer når den enkelte får ta ut ferie og spørsmål om dette må rettes dit.

Oversikt over utbetalinger og feriepenger:

Juni måned = utbetaling av feriepenger

Det utbetales ikke vanlig lønn, men andel av opparbeidet bruttolønn fra forrige kalenderår.

Junilønn blir relativt liten for lærlinger første året etter oppstart i lære.

Julilønn = ordinær lønn