7.

Kan jeg gå opp som praksiskandidat?

Personer med lang praksis i et fag, kan avlegge fagprøve i faget som privatist/praksiskandidat.

Fag-/svennebrev uten skolegang

Du kan ta fagbrev som praksiskandidat hvis du har relevant praksis innenfor et fag som tilsvarer 25% mer enn vanlig utdanning i faget. For de fleste fag kreves 60 mnd praksis i faget.

Det er ikke krav til gjennomført videregående skole, men du må avlegge en teoretisk skriftlig eksamen i faget.

Hva må du gjøre?

1. Sjekk læreplanen i faget om din praksis er relevant. Finn læreplan her

2. Sjekk om du har nok praksis. Praksiskalkulator (PDF, 340 kB)

3. Sjekk om praksisen er relevant. dokumentasjon-for-praksiskandidater/

4. Meld deg opp til teoretisk eksamen og bestå den. Informasjon om teorieksamen

5. Meld deg opp til fag-/svenneprøve Oppmeldingskjema og info om framgangsmåte

Tips:

Trenger du en realkompetansevurdering - ta kontakt med Karrieresenteret