- Behold Industriteknologi ved Sandnessjøen videregående skole!

- Hvordan forklare idioti? 

Det er sterke reaksjoner på Nordland Fylkeskommunes forslag som omfatter nedlegging av VG2 Industriteknologi ved Sandnessjøen videregående skole.

- Vet ikke hvordan man skal utdype dette, hvordan forklarer man idioti, spør lærling ved Slipen Mekaniske Verksted, Emil Sjøset (19) fra Træna.


Sammen med Lars Henrik Selnes (19), fra Sandnessjøen, har de og seks andre lærlinger gjennomført sitt skoleløp ved SVS, og fått læreplass ved hjørnestensbedriften Slipen.

-Vi skjønner ikke forslaget om å fjerne linjen, det vil gå utover både innbyggertall og bedriftene vi har her lokalt, sier lærlingene.
- «Mekken» har i flere tiår lagt grunnlag for den veksten vi har i dag. Har vi ikke hatt bedrifter som f.eks Slipen og Aker her, som sørger for så mange læreplasser, ville det vært lite folk i Sandnessjøen. Om linja forsvinner, hva skjer med kvalitet og kompetanse - vi er avhengig av hverandre, sier Lars Henrik Selnes.

Selnes og Sjøset er usikre på hva annet de skulle gjort uten tilbudet ved SVS. Begge hadde kanskje tatt en helt annen yrkesretning, og de hadde neppe bodd i Sandnessjøen.

- Jeg hadde nok tatt fiskerilinja ved Inndyr. Men jeg har ikke lyst å jobbe på båt, eller gå turnus. For meg er det også viktig med det sosiale vi har her på Slipen, sier Sjøset. 

- Ett valg mindre

Ingen liker at tilbudet står i fare for å legges ned. Lærlingene skjønner ikke logikken heller.

- TIP linja har alltid vært populær, og vi vet at vi har store lokale bedrifter i ryggen. Nå blir ungdommene tvunget ut av byen for å gå på skole. Og da kommer de neppe tilbake. Det blir enda et valg mindre, sier Selnes og Sjøset som ikke er imponert over de ulike forslagene fra fylkeskommunen.

- Skoletilbud, sentralisering og samband for øysamfunnet, skal virkelig alt legges til de større byene, vil de at lokalt næringsliv skal bygges ned, spør de.

Bygg opp!

Direktør Arnt Jakobsen og controller Olaf Wirum kan heller ikke skjønne forslaget om å kutte en linje som generer så mye god, stabil og kompetent arbeidskraft.

- Det er ikke sannsynlig at vi greier å hente så mye flott ungdom fra andre steder. Det er ryggraden vår som står her. Mange av oss begynner å bli bra grå i håret, og arbeidslivet er snart over, da er det denne gjengen som skal ta over. Det er ikke aktuelt å hente inn utenlandsk arbeidskraft, sier Arnt Jakobsen. Han er også bekymret for at ungdom nå presses inn i et skoleløp de kanskje ikke er interessert i.


- Forsvinner industriteknologi fra Sandnessjøen, er det snart ikke håndverksfag igjen unntatt elektrofag. Ved VG2 industriteknologi kan man gå videre for å ta fagbrev innen sveis, platearbeider, industrimekaniker og industrirørlegger, sier Jakobsen og fortsetter med at det er viktig å bygge opp tilbud som ungdom er interessert i - og som lokalt næringsliv har nytte av.

- Vi er samfunnsbyggere. Det som skjer nå er at vi risikerer å miste en hel generasjon med lærlinger, avslutter Jakobsen.

Slipen har i år fire nye fagarbeidere som har kommet i mål med sitt fagbrev, og tatt inn 8 nye lærlinger.