Avlyser fagbrevutdelingen 2020

12.03.2020

FAGBREVUTDELING 2020.

Denne er nå avlyst grunnet omstendighetene rundt pandemien.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.