VIKTIG INFORMASJON

12.03.2020

TOH iverksetter tiltak tilknyttet koronaviruset 13. mars 2020

Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland (TOH) har daglig oppsøkende kontakt med bedrifter, lærlinger, ansatte og samarbeidspartnere rundt om på Helgeland.

På grunn av koronaviruset vil TOH ta følgende forhåndsregler på ubestemt tid fra fredag 13. mars 2020.

  • Ansatte i TOH vil ikke drive oppsøkende virksomhet i våre medlemsbedrifter
  • Alle møter og lærlingesamtaler vil bli gjennomført på telefon eller Teams der det er mulig (videokonferanse)
  • Henvendelser til TOH gjøres på telefon 40 50 10 11 eller på e-post: post@toyh.no
  • TOH vil løpende vurdere tiltak og komme med oppdatering ved endring

Begrunnelsen for tiltakene er å følge helsemyndighetenes råd om å bidra til å dempe smitterisikoen, forlenge tidsrommet for smittespredningen, beskytte sårbare grupper i samfunnet og minimere antall ansatte som havner i karantene.

TOH vil til enhver tid følge nasjonale og lokale føringer.

Vi håper dere kan videreformidle dette til faglige ledere og veiledere i deres bedrift.

Med vennlig hilsen

Nils Hugo Lindgaard

Daglig leder TOH