1.

Hva er en lærling?

Dersom du ønsker en praktisk utdanning, er fag- og yrkesopplæringen noe for deg!

Normalt betyr det 2 år i skole og 2 år opplæring i bedrift som ansatt med arbeidsavtale og lærekontrakt. Etter bestått opplæring får du fagbrev eller svennebrev.

Læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen gjør selvstendig arbeid. Det er for verdiskapingen lærlingen får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskaping. Av den grunn får lærlinger vanligvis mer lønn på slutten av læretiden.

Lærlingen deltar i de vanlige oppgavene på arbeidsplassen. Lærlingen er sammen med instruktør og får opplæring for senere å ha selvstendig ansvar. 

Rettigheter og plikter er som for andre ansatte i bedriften.

Det er ingen aldersgrense på å bli lærling. 

Ønsker du høyere utdanning etter endt læretid, står du sterkt med både teori og arbeidserfaring i ryggsekken. Y - veien kan du lese mer om her