2.

Lønn som lærling?

Arbeidsavtale og lønn

Som alle andre ansatte skal du ha arbeidsavtale med lærebedriften. Arbeidsavtalen regulerer lønn og arbeidsforhold.

Lønn for lærlinger og lærekandidater varierer fra fag til fag. Ofte får du mindre lønn på begynnelsen av læretiden enn på slutten. Når du har inngått en lærekontrakt/opplæringskontrakt, skal dine lønnsbetingelser framkomme i arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen skal gjelde for den samme tidsperioden som lærekontrakten. Dere må tegne ny arbeidsavtale hvis du skal fortsette som arbeidstaker i bedriften etter at du er ferdig som lærling. 

Her er link til arbeidstilsynets standard arbeidsavtale.


Forsikring

Bedriften er pliktig til å ha yrkesskadeforsikring for deg.


Hvor mye får du betalt?

En normal lærlingperiode består av 50 % opplæring og 50 % verdiskaping

Det er selve jobben du skal få betalt for.

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Du stiger i lønn hvert halvår

I de to årene du er i jobb vil du gradvis stige i lønn. 

  • Halvår 30% 
  • Halvår 40% 
  • Halvår 50% 
  • Halvår 80% 

Noen går også på flat lønn, det er 50% gjennom hele læretiden.

Du som lærling er ansatt på samme vilkår som de andre ansatte. Det betyr at om du jobber kvelder, helger eller helligdager skal du ha betalt for dette. Jobber du overtid, noe som forutsetter at du er over 18 år, gjelder hovedtariffavtalens bestemmelser.