5.

Hva er dine plikter og rettigheter?

Som lærling er du arbeidstaker. Du er da underlagt de lover og regler som gjelder for alle andre arbeidstakere, som arbeidsmiljøloven og ferieloven, men også opplæringsloven. Som ny ansatt må du sette seg inn i bedriftens reglement, f.eks. regler for taushetsplikt, oppmøte, pauser, telefonbruk, fravær og ferier.

Arbeidstid i læretiden er fastsatt ut fra normal arbeidstid i faget. Du har krav på å få den opplæringen som læreplanen fastsetter.


Plan for opplæringen

Lærebedriften skal lage en plan for opplæringen som viser hvilke arbeidsoppgaver du skal ha gjennom læretiden slik at du lærer det som står beskrevet i læreplanen for faget. Her er link til læreplanen, skriv inn fagets navn i søkefeltet.


Halvårsvurdering

Lærebedriften skal vurdere din faglige utvikling og gi deg tilbakemelding på hvordan du kan nå læreplanmålene i faget på best mulig måte. Dette skal gjøres i en samtale mellom deg og instruktør hvert halvår, samtalen skal dokumenteres. Bedriften kan justere plan for opplæringen hvis det er ønskelig.


Dokumentasjon av opplæringen

Opplæringen skal dokumenteres. Dette gjøres gjennom plan for opplæringen, halvårsvurdering og ditt arbeid. Dette kan være gjennom logg, arbeidsoppgave med vurdering, skriftlige innleveringer, foto og dokumentasjon som hører til faget ditt.

Det er viktig at du aktivt bidrar i læretiden, tar initiativ, spør når du lurer på noe og gir beskjed til instruktør eller faglig leder hvis du mener du må lære mer av noe. 


Lærekontrakten

Lærekontrakten er en bindende avtale mellom deg og lærebedriften for den tiden du er lærling. Når den avtalte læretida er over, har lærebedriften ikke lenger plikt til å ha deg videre ansatt. Hovedregelen er at lærlinger ikke har prøvetid. Er du over 21 år og inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift, er det 6 måneders prøvetid.

Lærekontrakten behandles elektronisk. Du får en SMS med en link, logger deg inn med MinID, og signerer. Hvis du flytter, får ny e-postadresse eller nytt telefonnummer i løpet av læretiden, er det viktig at du gir fylkeskommunen beskjed om dette.

Når lærekontrakten er signert av deg, lærebedrift/opplæringskontor, faglig leder og fylkeskommunen får du mulighet til å søke lån/stipend hos Statens lånekasse. I tillegg kan du få digitalt lærlingbevis som gir deg blant annet rabatt på buss.


Arbeidsavtale

Som alle andre ansatte skal du ha arbeidsavtale med lærebedriften. Arbeidsavtalen regulerer lønn og arbeidsforhold. Lønn for lærlinger og lærekandidater varierer fra fag til fag. Ofte får du mindre lønn på begynnelsen av læretiden enn på slutten. Når du har inngått en lærekontrakt/opplæringskontrakt, skal dine lønnsbetingelser framkomme i arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen skal gjelde for den samme tidsperioden som lærekontrakten. Dere må tegne ny arbeidsavtale hvis du skal fortsette som arbeidstaker i bedriften etter at du er ferdig som lærling. Her er link til arbeidstilsynets standard arbeidsavtale.


Forsikring

Bedriften er pliktig til å ha yrkesskadeforsikring for deg.